Celem jazdy na regularności jest dokładne pokonanie wyznaczonej trasy, przestrzegając określonej średniej prędkości. W tej konkurencji nie ma znaczenia, kto przejdzie odcinek najszybciej – liczy się dokładność przejazdu!

Przygotowanie

Każda załoga otrzyma itinerer, czyli opis przebiegu trasy. Przykładowy itinerer znajduje się poniżej. Z zawartych w nim informacji o wymaganych średnich prędkościach, załoga może wyliczyć w jakim czasie ma dotrzeć w określone miejsca – pomoże to w utrzymaniu odpowiedniej średniej.

Załoga otrzyma również kartę drogową, gdzie będzie trzeba wpisać numer startowy. Niektóre pola (z czasem startu) będzie wypełniał sędzia, niektóre (zwane samostartem) należy wpisać samemu.

Start

Załoga może wjechać do strefy startu (strefy kontrolnej PKC) nie wcześniej, niż minutę przed jej wyznaczonym czasem startu. Czas ten będzie podany przez organizatora. W strefie musi podać sędziemu kartę drogową dokładnie w wyznaczonym czasie startu.

Odcinki RT

Faktyczny pomiar prędkości odbywa się na odcinkach RT („Regularity Trial”).

Początek RT jest oznaczony na drodze oraz współrzędnymi geograficznymi przypisanymi w
itinererze. Załoga może wystartować do RT w dowolnym momencie, według własnego uznania, ale musi zawsze odbyć się to o pełnej minucie!

Zadane prędkości, z jakimi należy pokonywać RT, są różne i mogą być zmieniane kilka razy na trasie. Dokładne miejsca, w których zmieniono prędkość, są zaznaczone w itinererze. Średnie prędkości dostosowane są do warunków drogowych i terenowych.

Na każdym odcinku RT jest nieznana liczba miejsc, w których dokonywany jest pomiar czasu. Punkty pomiarowe nie są umieszczane w odległości mniejszej niż 500 metrów od: startu, od skrzyżowań oznaczonych znakiem „STOP” i znakiem „Ustąp pierwszeństwa”.

Odchylenie o sekundę od idealnego czasu w każdym mierzonym miejscu oznacza karę w wysokości jednego punktu karnego. Zawodnik, który ma najmniej punktów karnych na swoim koncie, wygrywa!

Bezpieczeństwo

Ponieważ przejazd rozgrywany jest na drogach publicznych, w otwartym ruchu bez zamykania tras, obowiązkiem załogi jest przestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego!

W miejscach szczególnie niebezpiecznych, jak np. na wąskiej drodze bez pobocza, jest odpowiednie oznaczenie w itinererze. Należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń.

Itinerer, czyli opis trasy

Bardzo dużo informacji o opisie stosowanym w itinererach znajduje się w tej broszurce PZM.

Ale oto przykładowa trasa, którą możecie próbnie przejechać sami!

W tabelce umieszczone są informacje o dystansie: od początku etapu, między manewrami i dla danego odcinka RT. W polu „kierunek” jest opis manewru oraz numer manewru. Zastosowany jest ustandaryzowany opis strzałkowy. Niektóre manewry mają dodatkowe opisy. Na końcu znajduje się dystans do końca etapu.

Tłumacząc opisane manewry:

 1. Zakładając, że start jest przed bramą Porsche Centrum Kraków (oznaczonej przerwaną linią), jedziemy prosto 520 metrów.
 2. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie, w lewo i od razu w prawo.
 3. Po 300 metrach jest początek odcinka RT. Tutaj zatrzymujemy się i czekamy do pełnej minuty. Wpisujemy czas do karty drogowej. Potem start i docelowa prędkość 40km/h.
  Kolejne dwa skrzyżowania (czyli z ulicą Stowową po prawej i wjazdem na rondo po lewej) pokonujemy na wprost ponieważ nie ma instrukcji, która mówiła by o zmianie kierunku.
 4. Po 400 metrach skręcamy w lewo i…
 5. …po kolejnych 20 w prawo.
 6. Zjeżdżamy prawym pasem po 300 metrach.
 7. Na rondzie jedziemy w drugi zjazd.
 8. Kolejny odcinek ma prawie 3 kilometry. Tutaj możemy nadrobić czas stracony na światłach, czy staniu w korku. Skręcamy w prawo.
 9. Po 280 metrach w lewo.
 10. Za następnym skrętem w prawo zmianie ulega docelowa prędkość.
 11. Po 400 metrach jest koniec odcinka RT. Powinniśmy być przy bramie wjazdowej do Błonia Bistro!

Powyższy opis odpowiada trasie tak widzianej w Google Maps.

Jeżeli prędkości 40 i 25 km/h wydają się niskie pamiętaj, że jazda odbywa się w normalnym ruchu ulicznym. Często przez sytuację drogową będziemy musieli zwolnić, albo zatrzymać się, aby ponownie przestudiować itinerer, może nawet wrócić na trasę po niepoprawnym skręcie.